KonektivitaZačínáme

Návody

Tipy a Triky

Návody

Správa systému DNS a DNSSEC

Pro správu doménových jmen můžete jako zákazníci MasterDC používat naše DNS servery. V tomto návodu najdete IP adresy těchto DNS serverů a pokyny pro jejich nastavení a správu ve webovém rozhraní.

FAQ

Ano, v celé síti. Jednotlivým zákazníkům poskytujeme prefixy o velikosti /48. Z těchto prefixů pak /64 na server.
Ano, za nastavení si účtujeme jednorázový poplatek 1500 Kč.
V současné době PI rozsah pro IPv4 nelze zařídit, pouze pro IPv6.
Pro služby s housingem: Master Internet – Datacentrum Brno Cejl, Master Internet – Datacentrum Praha 4D Kodaňská Pro služby bez housingu (konektivita): Telehouse CeColo Praha (bývalý Sitel), TMCZ – THP (Telehouse Praha)
Provozujeme vlastní síť s přímým peeringem s většinou velkých providerů v ČR. Jsme připojeni do NIX peeringového centra. Tranzitní konektivitu odebíráme od různých poskytovatelů, podrobněji viz datacentra MasterDC.
Ano, poskytujeme. Konektivitu vám můžeme nabídnout s datovým limitem, bez datového limitu, či účtování metodou 95percentil.
Metoda spočívá v tom, že se po pětiminutových intervalech sbírají vzorky aktuálních rychlostí zákazníka a na konci měsíce se tyto vzorky seřadí podle odebírané rychlosti. 5 % největších rychlostí se „odmaže“, jakoby odpustí, a zákazník zaplatí následující nejvyšší rychlost, kterou odebíral. Výhoda je, že má zákazník k dispozici velkou rychlost, ale platí jen za to, co opravdu odebírá.
Standardně má každý server k dispozici garantované přenosové pásmo podle smlouvy.
Naše páteřní síť je postavena na technologii 10ge (10 Gbit Ethernetu). Spoje jsou tvořeny buď jednou, nebo více 10ge linkami. Aktuální kapacita připojení do zahraničí je zajištěna několika samostatnými 10ge linkami. Do peeringového centra NIX, pro přenosy v rámci ČR, jsme připojeni 2x10ge. S velkými sítěmi v ČR (Telefonica O2, UPC atd.) máme navíc přímé peeringové propoje.
Datové plány jsou rozděleny na dvě kategorie. S neomezeným přenosem a omezeným přenosovým pásmem do jednotlivých geografických lokalit – ČR, Slovensko a zbytek světa, a na datové plány s neomezeným přenosovým pásmem, ale počítanými přenesenými daty do jednotlivých geografických lokalit. Statistiky přenosů jsou dostupné v našem klientském informačním systému CIS.
Veškeré přípojné body jsou k naší síti připojeny minimálně ze dvou nezávislých směrů pro vysokou dostupnost. Při výpadku jedné z linek se provoz automaticky přesměruje do záložního propoje.
U počítaných datových plánů je objem přenesených dat měřený z Netflow exportu z našich páteřních routerů. Přenosy mezi servery v rámci naší sítě nejsou do objemu přenesených dat započítávány.
IP adresy navíc poskytujeme v řádu jednotek. V případě většího množství je nutná individuální domluva.
Cena za přidání každé další IPv4 adresy je 25 Kč/měsíc.