Platby a smlouvy

FAQ

Možnosti placení jsou: převodem z účtu, trvalým příkazem, inkasem, platební kartou nebo PayPal. Účtování je měsíční s volitelnou periodou platby několika měsíců. Při půlročním a delším účtování je fakturováno se slevou. Faktura je vystavována dopředu a první faktura je vystavena v den spuštění služby s ohledem na počet dnů provozu v daném měsíci.
Zřizovací poplatky jsou individuální a závisí na náročnosti instalace. Většinou jsou však zřizovací poplatky nulové.
Žádné poplatky zákazníkům neskrýváme. Všechny ceny jsou veřejné a zakotvené ve smlouvě.
Ano, takové slevy jsou individuální. Nabízíme také slevu při delší než měsíční periodě platby (2 % u pololetní, 5 % u roční platby).
Kontaktujte svého obchodníka, který s vámi projedná novou službu, nové platební podmínky a připraví dodatek ke smlouvě. Spolu také dohodnete termín převedení stávající služby na službu novou.
Ano, informujte se u některého z našich obchodních zástupců na partnerský prodej.
Záleží na konkrétním typu služby, jedná se řádově o hodiny u základních služeb, až týdny při složitějších službách (například Clusterová řešení).
Všeobecné podmínky najdete zde.
Ano, SLA volíme individuálně dle typu služby a dle konkrétního zabezpečení. U cloudhostingu je standardně garantována dostupnost 99,99 %.
Co nejdříve se, prosím, obraťte na svého obchodníka nebo technickou podporu, aby mohlo dojít k vyřešení vašeho problému. Kontakty najdete zde.
Můžete u nás provozovat vše, co je v souladu se zákony České republiky.
Smluvní úvazek je individuální dle typu a objemu služby.
Bohužel, na méně než jeden měsíc není možné poskytnout žádnou z našich služeb. Je však možné si pronajmout službu Živý server, kdy platíte pouze nízký paušál za rezervaci výkonu a následně doplácíte za reálné využití výpočetních prostředků. Neplatíte tedy za čas, kdy server nevyužíváte.
Support je zdarma. Platí se pouze technické práce nebo zásahy na úrovni správy systému a jejich cena se odvíjí od časové náročnosti.
Až na výjimečné individuální případy zřizujeme služby v pracovní době.