Instalace Dockeru (Centos 7, Debian 10 a Ubuntu 18.04)

1. Úvod

Tento dokument slouží jako návod k instalaci Dockeru pro operační systémy Centos 7, Debian 10 a Ubuntu 18.04. Docker mohou zákazníci Master Internet spustit v rámci služby VPS buď samostatně, nebo v rámci administrace.

2. Docker instalace Centos 7

Nejprve provedeme update balíčkovacího systému:

yum check-update

 

Následujícím příkazem přidáme oficiální repozitář  pro Docker a spustíme instalaci:

curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh

 

Start služby po startu OS nastavíme příkazem:

systemctl enable docker

 

Následně spustíme službu příkazem:

systemctl start docker

 

Pak zkontrolujeme nastartování služby:

systemctl status docker

Ve výstupu by mělo být vidět, že služba běží – status Active (running).

 

SELinux – pokud je Docker za apachem/nginxem, je potřeba nastavit:

setsebool -P httpd_can_network_connect 1

 

Nakonec zkontrolujeme nastavení storage driveru:

docker info | grep "Storage Driver"

Výstup by měl být:

Storage Driver: overlay2

V aktuálních verzích OS a Dockeru je „overlay2“ výchozí a doporučovaný storage driver.

3. Docker instalace Debian 10

Nejprve provedeme update balíčkovacího systému:

apt update

 

Poté provedeme instalaci balíčků potřebných pro instalaci Dockeru:

apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

 

Přidáme GPG klíč pro oficiální Docker repozitář:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -

 

Přidáme Docker repozitář:

add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"

 

Provedeme update balíčkovacího systému pro přidání repozitáře příkazem:

apt update

 

Zkontrolujeme nastavení repozitáře:

apt-cache policy docker-ce

V odkazech ve výstupu by mělo být download.docker.com

 

Následně instalujeme Docker příkazem:

apt install docker-ce

Docker se po instalaci sám spustí a nastaví pro start služby po startu OS.

 

Zkontrolujeme nastartování služby:

systemctl status docker

Ve výstupu by mělo být vidět, že služba běží – status Active (running).

 

Zkontrolujeme nastavení storage driveru:

docker info | grep "Storage Driver"

Výstup by měl být:

Storage Driver: overlay2

V aktuálních verzích OS a Dockeru je „overlay2“ výchozí a doporučovaný storage driver.

 

4. Docker instalace Ubuntu 18.04

Nejprve provedeme update balíčkovacího systému:

apt update

 

V dalším kroku instalujeme balíčky potřebné pro instalaci Dockeru:

apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

 

Přidáme GPG klíč pro oficiální Docker repozitář:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

 

Následně přidáme Docker repozitář:

add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

 

Provedeme update balíčkovacího systému po přidání repozitáře příkazem:

apt update

 

Zkontrolujeme nastavení repozitáře příkazem:

apt-cache policy docker-ce

V odkazech ve výstupu by mělo být download.docker.com.

 

Následně instalujeme Dockeru:

apt install docker-ce

Docker se po instalaci sám spustí a nastaví pro start služby po startu OS.

 

Zkontrolujeme nastartování služby příkazem:

systemctl status docker

Ve výstupu by mělo být vidět, že služba běží – status Active (running).

 

Nakonec zkontrolujeme nastavení storage driveru:

docker info | grep "Storage Driver"

Výstup by měl být:

Storage Driver: overlay2

V aktuálních verzích OS a Dockeru je „overlay2“ výchozí a doporučovaný storage driver.

Sdílení

Byl pro Vás článek užitečný a srozumitelný?