Prověření konektivity směrem do MasterDC

1. Úvod

Návod popisuje, jak řešit problémy s konektivitou směrem do datacenter MasterDC a jaké kroky vykonat předtím, než problém zákazník nahlásí.

2. Postup při zjištění problému

Jestliže se zákazník není schopen spojit se se serverem v datacentrech MasterDC, může se obrátit na klientskou podporu na e-mailovou adresu support@master.cz. Při nahlašování problému, prosíme zákazníka, aby do své zprávy zahrnul následující informace:

 1. Zdrojovou IP adresu ( veřejná IP adresa, ze které se snažíte na zařízení připojit)
 2. Cílovou IP adresu ( IP adresu zařízení v našich datacentrech, na kterou se snažíte připojit)
 3. Co nejpřesnější popsání problému:
  • Popsání služby, kterou se snažíte využít
  • Porty, které jsou využívány pro připojení
  • Čas odkdy se problém projevuje
  • Zařízení v cestě spojení, např. firewall, atd.
 4. Screenshot chyby zobrazené na obrazovce
 5. Další informace, které pomůžou odhalit příčinu problému (výpis traceroute, MTR, atd. )

3. Jak zjistit vaši veřejnou IP adresu

Do webového prohlížeče zadejte adresu: http://testip.master.cz/  nebo zadejte do příkazové řádky:

curl -s http://testip.master.cz/ | tail -n 7 | head -n 1

4. Jak zjistit cestu k cílové IP adrese pomocí traceroute

V prostředí Linuxu zadáme do příkazové řádky:

traceroute [Cilova IP adresa]

V prostředí Windows zadáme do příkazové řádky (Windows+X):

tracert [Cilova IP adresa]

5. Jak ověřit rychlost připojení datacenter

Rychlost připojení do našich datacentrech je možné ověřit příkazem podle lokality:

wget -O /dev/null http://brno-cejl-speed.masterinter.net/1000

wget -O /dev/null http://praha-4d-speed.masterinter.net/1000 

Ve Windows je nutné doinstalovat program wget.

Do příkazové řádky (viz návod na spuštění příkazové řádky) zadejte příkaz:

"c:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\Wget.exe" http://brno-cejl-speed.masterinter.net/1000 -O null

K relevantnímu výsledku měření rychlosti přenosu dat mezi zákazníkovým zařízením a naším datacentrem je nutné elimitovat vliv pomalosti diskového sybsystému.

6. Jak ověřit, že vaše zařízení správně komunikuje s DNS serverem

Na ověření funkčnosti správně nastaveného DNS můžete použít příkaz ping. Je dobré vyzkoušet pingnout server, o kterém víme, že je funkční. Zpravidla se používá například dns.google.com, který má IP adresy 8.8.8.8 a 8.8.4.4., nebo můžete použít doménové jméno našeho DNS resolveru ns.master.cz.

Příklad funkční komunikace s DNS:

Příklad nefunkční komunikace s DNS:

Sdílení

Byl pro Vás článek užitečný a srozumitelný?