Rozšíření disku u VPS nebo dedikovaného serveru s OS Linux

Dříve, než začnete s rozšiřováním disku, zkontrolujte, zda máte 4 primární oddíly.

Zjistíte to pomocí příkazu „fdisk –l“. Zadáním tohoto příkazu se vám zobrazí počet primárních oddílů, které máte k dispozici. Máte-li k dispozici volné oddíly, pak postupujte variantou A. Pokud jsou všechny oddíly již zaplněny, postupujte variantou B. Nakonec nezapomeňte rozšířit oddílové skupiny – tento krok je potřeba udělat v obou případech (při postupu variantou A i variantou B).

Varianta A

Po zadání příkazu „fdisk –l“ vypadá výsledek například takto:

fdisk –l

Disk /dev/sda: 187.9 GB, 187904819200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 22844 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          25      200781   83  Linux
/dev/sda2              26        2636    20972857+  8e  Linux LVM

Znamená to, že na disku jsou k dispozici ještě další 2 primární oddíly, a tak ho můžete bez problému rozšířit.

Pokud jste k serveru ještě nepřidali disk s větším prostorem nebo nezvýšili maximální hodnotu na virtuálním disku a potřebujete tak učinit za běhu, je nutné reskenovat isci zařízení.

Reskenování isci

Nejprve si všechna zařízení vypište pomocí příkazu:
ls /sys/class/scsi_device/

Výstupem bude například:
ls /sys/class/scsi_device/
0:0:0:0  0:0:1:0  1:0:0:0

Následně proveďte rescan jednotlivých sběrnic, a to jednotlivě pro každé ze tří zařízení zvlášť, příkazy:

„echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:0\:0/device/rescan“
„echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:1\:0/device/rescan“
„echo 1 > /sys/class/scsi_device/1\:0\:0\:0/device/rescan“

Označení isci zařízení může být server od serveru jiné, proto je potřeba vkládat správná označení, která byla vypsána po zadání příkazu „ls /sys/class/scsi_device/“.

Rozšíření disku

Po zadání příkazu „fdisk –l“ v prvním kroku se zobrazilo i označení zařízení „sda“. Pomocí nástroje fdisk nyní rozšiřte oddíl.

 1. Použijte příkaz
  fdisk /dev/sda
 2. Zvolte „n“ pro nový oddíl.
 3. Zvolte „p“ pro primární oddíl.
 4. Nyní máte obsazeny 2 oddíly, proto zvolte „3“.
 5. First sector zvolte defaultní (první z rozsahu).
 6. Last sector vyberte podle toho, kolik místa chcete přiřadit. V případě, že všechno, zvolte plný rozsah a potvrďte.
 7. Nyní zvolte „t“ a vyberte číslo oddílu, který jste vytvořili. V tomto případě je to číslo 3.
 8. Zvolte kód „8e“, čímž změníte typ oddílu na LINUX LVM.
 9. V dalším kroku pomocí „w“ zapište změny.

Nakonec informujte operační systém, že změnila tabulka oddílů:
partprobe /dev/sda

Vytvoření nového fyzického oddílu

Vytvořte další fyzický oddíl. Na začátku postupu jste měli vytvořeny dva fyzické oddíly sda1 a sda2. Nyní tedy vytvořte sda3 příkazem:
pcvreate /dev/sda3

Zjistěte jméno oddílové skupiny, do které fyzický oddíl přiřadíte. Oddílové skupiny na serveru si zobrazíte příkazem:
vgdisplay

Na obrázku můžete vidět VG NAME „centos“.

Rozšiřte oddílovou skupinu o fyzický oddíl /dev/sda3 příkazem:
vgextend centos /dev/sda3

Varianta B

Po zadání příkazu „fdisk –l“ vypadá výsledek například takto:

fdisk –l

Disk /dev/sda: 187.9 GB, 187904819200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 22844 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 

Device     Boot      Start     End      Blocks     Id  System
/dev/sda1   *           1          25      200781   83  Linux
/dev/sda2              26        2636    20972857+  8e  Linux LVM
/dev/sda3            2637       19581   136110712+  8e  Linux LVM
/dev/sda4           19582       22844    26210047+  8e  Linux LVM

Takový výsledek znamená, že všechny čtyři primární oddíly jsou již obsazené. Bude tedy potřeba editovat poslední oddíly.

 1. V první řadě zkontrolujte, zda oddíl není označen jako boot *. Pokud u /dev/sda4 nevidíte bootable příznak, můžete pokračovat v editaci.
 2. Zadejte příkaz, kterým zobrazíte jednotlivé cylindry.
  fdsk -uC /dev/sda
 3. Pomocí „p“ vytiskněte začátky a konce bloků a typ zařízení.
 4. Nyní smažte poslední oddíl pomocí „d“, následně vyberte 4.
 5. Vytvořte nový oddíl pomocí „n
 6. Vyberte primární oddíl „p“ a potvrďte maximální velikost. Dbejte na to, aby se začátek nového oddílu shodoval s tím předchozím, který jste smazali.
 7. Dále změňte typ oddílu pomocí „t“ a vyberte 4. oddíl.
 8. Zapište označení typu systému – v našem případě se jedná o typ systému Linux LVM, který je označený jako 8e. Zapíšeme tedy „8e“.
 9. Změny zapište a potvrďte pomocí „w“.

Informujte operační systém o tom, že se změnila tabulka oddílů:
partprobe /dev/sda

Rozšíření fyzického oddílu

Pomocí příkazu „pvscan“ vypište všechny fyzické oddíly. Výstup může vypadat například takto:

U /dev/sda4 byste měli vidět volné nepřiřazené místo.

Nyní proveďte rozšíření fyzického oddílu, který jsme upravovali v předchozím kroku:
pvresize /dev/sda4

Rozšíření oddílové skupiny

Vypište všechny logické oddíly na serveru příkazem:

lvdisplay 

--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg1/swap
LV Name                swap
LV Status              available
# open                 2
LV Size                2.00 GiB
Current LE             512
Segments               1  

--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg1/root
LV Name                root
VG Name                vg1
LV Status              available
# open                 1
LV Size                <88.00 GiB
Current LE             22527
Segments               1

Nyní proveďte rozšíření oddílové skupiny.

 1. Zadejte příkaz:
  lvextend -l +100%FREE /dev/vg1/root
  Odkazuje se na LV Path předchozího příkazu. Rozšířit je potřeba root oddílu, nikoliv swap.
 2. Aktualizujte velikost /dev/vg1/root příkazem:
  mount
 3. Nakonec proveďte samotné rozšíření.
  1. Pokud využíváte ext4 file systém, proveďte pomocí:
   resize2fs /dev/vg1/root
  2. Pokud využíváte XFS file systém rozšiřte pomocí:
   xfs_growfs /
 4. Následně proveďte remount:
  mount -o,remount /

Nakonec si ověřte, že rozšíření proběhlo úspěšně a nový prostor byl přiřazen:
df -Th

Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
tmpfs                tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
tmpfs                tmpfs     2.9G  282M  2.6G  10% /run
tmpfs                tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg1-root xfs        88G   56G   33G  63% /
/dev/sdb1            xfs       196M  184M   13M  94% /boot
tmpfs                tmpfs     581M     0  581M   0% /run/user/0
tmpfs                tmpfs     581M     0  581M   0% /run/user/100018

Sdílení

Byl pro Vás článek užitečný a srozumitelný?